ElektroEko skupia największe w Polsce firmy z branży sprzętów elektrycznych i elektronicznych (wprowadzające na rynek sprzęty) i wspiera je także w realizacji obowiązków edukacyjnych w zakresie wyzwania, jakim są elektrośmieci. Już ponad 17 lat zapewniamy wykonanie tych usługi w sposób efektywny, sprawny, bezpieczny i zgodny z prawem. Współpracujemy w tym zakresie m.in. z samorządami, firmami zajmującymi się zbiórką sprzętu, zakładami przetwarzania.

Strona www uczestnika
2023
Grzegorz SkrzypczakPrezes Zarządu
Według ONZ w 2023 r. każda osoba na świecie wygeneruje średnio 8 kg elektrośmieci, co oznacza, że na całym świecie zostanie ich wytworzonych aż 61 mln ton. Misją i zadaniem ElektroEko jest systematyczne podnoszenie świadomości różnych grup interesariuszy, po to, by elektroodpady trafiały do recyklingu. Dlatego aktywnie współpracujemy przy wypracowywaniu nowych rozwiązań systemowych, promowaniu najnowszych trendów technologicznych i konsumpcyjnych. Kluczowe znaczenia ma tu edukacja – zarówno producentów, przedstawicieli administracji publicznej, jak i konsumentów. Dlatego aktywnie rozwijamy nasze działania podnoszące poziom wiedzy i kompetencji wszystkich, którzy mają realny wpływ na to, jak prowadzona będzie gospodarka elektrośmieciami.
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2023
Budowanie świadomości i edukacja ekologiczna konsumentów i partnerów biznesowych w zakresie gospodarowania elektroodpadami.
Carrefour Polska Sp. z o.o.BASF PolskaAllegroTetra PakSignify

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl