BOŚ Bank od 30 lat uczy Polaków jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla klientów indywidualnych tworzy innowacyjne produkty bankowe, do których dodaje "zielone korzyści" - z zyskiem dla ich osobistych finansów. Klientom detalicznym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz klientom korporacyjnym bank oferuje nowoczesne, efektywne rozwiązania finansowe, dzięki którym mogą skutecznie mierzyć się z wyzwaniami klimatycznymi. W okresie trzech dziesięcioleci Bank Ochrony Środowiska udzielił ponad 86 tys. kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych o łącznej kwocie blisko 25 mld zł. Dodatkowo, Bank powołał do życia Fundacje BOŚ, która od ponad 11 lat jest zaangażowana w realizację ważnych dla Banku projektów proekologicznych, których celem jest edukacja w zakresie ochrony środowiska i zachowań prozdrowotnych - promując zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną.

Strona www uczestnika
2022
Wojciech HannPrezes zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.
Od ponad 30 lat wspieramy projekty przyjazne środowisku. Jest to idea stojąca za powstaniem BOŚ, zawarta w jego nazwie i wyznaczająca główną̨ misję banku. Inspirujemy, edukujemy i finansujemy polskie samorządy i przedsiębiorstwa w transformacji w kierunku ekologicznej, zrównoważonej gospodarki. Zgodnie z zasadą, że zielone zmiany zaczynamy od siebie, równolegle dążymy do ograniczania naszego wpływu na środowisko naturalne. Zobowiązaliśmy się do zmniejszenia śladu węglowego o 20% do końca 2023 r. (względem 2020 r.) A przypomnę, że już w 2020 r. emisja CO2 związana z działalnością operacyjną BOŚ została znacząco zmniejszona w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W znacznym stopniu osiągnęliśmy to dzięki przejściu banku na energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł.
2021
Anna ŻyłaDyrektor Biura Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska S.A.
Nie ma na rynku drugiego banku, który we współpracy ze swoimi klientami w tak kompleksowy sposób podchodzi do ochrony środowiska. Zgodnie z założeniami naszej strategii, docelowo będziemy oferowaćjeszcze szersze wsparcie w realizacji inwestycji proekologicznych - odokreślenia celów na redukcję emisji, przez określenie wstępnych opcji, przeprowadzenie studium wykonalności, po sfinansowanie przedsięwzięcia. Na tym jednak nasza rola ma się nie kończyć, chcemywspomagać klientów banku na każdym etapie realizacji inwestycji, a na koniecprzeprowadzać analizę jej skuteczności środowiskowej. W najbliższych latach będziemy kontynuować działania w tym zakresie, naszym celem jest wzrost udziału zielonych aktywów w portfolio banku z obecnych 36% do 50% -staniemy się jeszcze bardziej zielonym bankiem. Ukoronowaniem naszych starań będzie uzyskanie ratingu ESG, który będziepotwierdzeniem naszego pozytywnego wpływu na środowisko naturalne oraz działań na rzecz odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Nie powiedzieliśmy również ostatniego słowa w ograniczaniu własnego śladu węglowego-dążymy do neutralności klimatycznej.
Zobacz więcej
Zobowiązania klimatyczne podjęte przez firmę w ramach programu Climate Leadeship:
2022
Do końca 2023 r. zmniejszenie śladu węglowego o 20% względem 2020 r.
2021
Zwiększenie udziału zielonych aktywów w portfolio banku z obecnych 36% do 50% do 2023r., a co za tym idzie szersze wsparcie klientów w realizacji inwestycji proekologicznych.
Zobacz więcej
BNP Paribas Bank Polska S.A.Auchan Retail PolskaŻywiec-Zdrój S.A.Samsung Electronics PolskaPZU

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl