Tematy: gospodarka o obiegu zamkniętymzrównoważony łańcuch dostawzmniejszenie śladu węglowegoefektywność energetyczna i surowcowanowe technologie i innowacje na rzecz klimatuzrównoważone finansowanieraportowanie niefinansowebezpieczeństwo żywnościoweochrona bioróżnorodnościedukacja klimatyczna

zrównoważone finansowanie

Transformacja w kierunku neutralności klimatycznej wiązać się dla biznesu będzie z szeregiem inwestycji, np. w linie produkcyjne czy odnawialne źródła energii. Oznaczać to również będzie konieczność dostępu do środków finansowych odpowiednich do skali wyzwania.

W ostatnich latach w sektorze finansowym zaczęła rosnąć świadomość tego, że kryzys klimatyczny w bezpośredni sposób wpływa na ryzyko biznesowe, związane np. z ubezpieczeniami od gwałtownych zjawisk pogodowych. Nie brakowało również deklaracji, dotyczących wycofywania się z finansowania inwestycji w energetykę opartą na paliwach kopalnych. Możemy się spodziewać, że trendy te będą się nasilać.
Slalom z klimatem: Regulacje. Jak dotrzeć z przesłaniem do tysięcy firm w Polsce? I kto ma to robić?Dekarbonizacja i plany redukcyjne w praktyce. Obliczony ślad węglowy – i co dalej?Zielone jajo, czyli pilna potrzeba rozwoju zrównoważonego finansowania

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl