PUNKT WYJŚCIA: 

 • Bijemy rekordy stężenia CO2 w atmosferze – przekroczyliśmy 440 ppm. 
 • Firmy muszą zacząć zbierać dane dotyczące śladu węglowego, żeby mieć stan początkowy do przyszłego raportowania.
 • Dekarbonizacja nie powinna być traktowana jako przymus – byłoby łatwiej, gdybyśmy wiedzieli w niej sens.

MIERZENIE EMISJI:

 • Cele dekarbonizacji powinny być mierzalne, nie ogólne.
 • Ważne, by zrozumieć znaczenie zakresu 3 liczenia śladu węglowego, a zatem całego łańcucha wartości firmy.
 • Należy zachować kolejność kroków: 1. audyt emisji, 2. zmniejszanie emisji, 3. podejmowanie inwestycji w OZE, 4. inwestowanie w projekty związane z ochroną środowiska (zalesianie, programy recyklingowe itp.) – nigdy nie należy działać w odwrotnej kolejności. 

FINANSOWANIE:

 • wyzwaniem jest kwestia finansowania dekarbonizacji, dostępu do kapitału, tego, kto będzie za to odpowiedzialny;
 • ogromna rola banków;
 • złożony proces identyfikacji dofinansowań;
 • presja interesariuszy.

LEGISLACJA:

 • Potrzebna jest polityka energetyczna kraju.
 • Czekamy na ogłoszenie przez Polskę praw związanych z neutralnością klimatyczną.
 • Wszystkie kwestie legislacyjne są, niestety, za bardzo rozciągnięte w czasie.
 • Problemem jest „raportoza”.
 • Potrzebna jest edukacja polityków w obszarze zmian klimatu. 
 • Zdecydowanie przydałoby się ujednolicenie systemu przekazywania informacji o śladzie węglowym firm, wspólna platforma informacyjna.

EDUKACJA:

 • edukacja zarządu – uświadamiająca kwestie katastrofy klimatycznej;
 • edukacja pracowników – w celu zwiększenia motywacji do prośrodowiskowych działań firmy
 • edukacja konsumentów;
 • edukacja łańcucha wartości – oczekiwanie świadomości emisji z obu stron łańcucha.

DZIAŁANIA:

 • projektowanie tak, by nie wytwarzać produktów generujących CO2;
 • wykorzystywanie technologii odzyskujących węgiel;
 • skupienie się na elektryfikacji – pozyskiwanie energii w sposób nieemisyjny;
 • zakaz wydobywania torfu;
 • rolnictwo regeneratywne;
 • zmiana przeznaczenia surowców (np. węgiel brunatny okazuje się być dobrym nawozem);
 • ograniczenie hodowli zwierząt;
 • wprowadzenie paszportów produktowych.

POZIOM KONSUMENCKI:

 • Potrzebne są zielone, dostępne cenowo alternatywy dla klienta.
 • Potrzebne są wskaźniki zielonych produktów – wspólna informacja dla konsumentów, która by wyznaczała pewien węglowy standard produktów.

PODSUMOWANIE:

 • Zmiana jest konieczna, musimy się zmienić.
 • Zmiana jest wpisana w rozwój, jest nieubłagana.
 • Potrzebujemy otwartości na zmiany.
 • Musimy zmienić sposób myślenia jednostek i całych społeczeństw, paradygmat, całe modele – potrzebna jest transformacja.
 • Ważne, by widzieć sens zmiany, wierzyć, że poszukiwanie rozwiązań ma znaczenie.
 • Musimy zmienić nasze podejście do życia, nawyki, postawy – zmysł zachłanności jest ewolucyjnie wykształcony.
 • Potrzebna jest zmiana z „mieć” na „być”.
 • Nie ustawajmy! Nadal „gońmy króliczka”! 

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl