Tematy: gospodarka o obiegu zamkniętymzrównoważony łańcuch dostawzmniejszenie śladu węglowegoefektywność energetyczna i surowcowanowe technologie i innowacje na rzecz klimatuzrównoważone finansowanieraportowanie niefinansowebezpieczeństwo żywnościoweochrona bioróżnorodnościedukacja klimatyczna

zmniejszenie śladu węglowego

Fundamentem przechodzenia na neutralność klimatyczną będzie radykalne obniżanie emisji gazów cieplarnianych we wszystkich gałęziach gospodarki. Zmiany nie ograniczą się wyłącznie do kwestii używania paliw kopalnych czy generowania energii elektrycznej, wpływając na wszystkie elementy wzorców produkcji i konsumpcji.

Biznes - częściowo z powodu regulacji, częściowo zaś w wyniku dobrowolnych zobowiązań - zaczyna zmieniać swoje modele biznesowe, rozumieć swój wpływ na łańcuch wartości czy podkreślać znaczenie pozafinansowych wskaźników swojej działalności. Posunięcia, takie jak wyliczanie swojego śladu węglowego, pozwalają firmom na dokonanie świadomych zmian w sposobie funkcjonowania na rynku.
ESRS E1 - Adaptacja do zmian klimatu – wybór czy konieczność?Slalom z klimatem: Dyrektywa 3xD, czyli wielki kłopot w łańcuchu wartości. Jak sobie z tym radzić?Slalom z klimatem: Dekarbonizacja – jak szybko, kto i kiedy?Prawa człowieka, ochrona środowiska i zrównoważone finanse – Minimalne Gwarancje (Część I)Dekarbonizacja i plany redukcyjne w praktyce. Obliczony ślad węglowy – i co dalej?Ślad węglowy nieruchomości: od projektu do użytkowania z dbałością o neuroróżnorodność i oczekiwania pracownikówProduction Gap Report 2021 – UNEPCERy, VERy, RECsy… jak odnaleźć się w świecie offsetów?Draft 2025 Target Setting ProtocolRaport "The Production Gap Report" - Odchodzenie od paliw kopalnych - jasny cel, kręta ścieżkaEmissions Gap Report 2020: Nadzieja w deklaracjach o neutralności klimatycznejEmissions gap report 2019: Konieczne zwiększenie wysiłków w walce z kryzysem klimatycznymZrównoważona moda. Co powinny zrobić marki?Opowiedzieć i ochronić, czyli historie #DlaPlanety

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl