Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) wraz ze swoimi partnerami opublikował badanie, wskazujące na korzyści z łączenia działań na rzecz ratowania przyrody i walce z kryzysem klimatycznym.

Raport Strengthening synergies: How action to achieve post-2020 global biodiversity conservation targets can contribute to mitigating climate change stwierdza, że ochrona 30 procent gruntów w wybranych lokalizacjach o strategicznym znaczeniu pozwoliłoby na uniknięcie emisji 500 gigaton dwutlenku węgla zmagazynowanego w roślinności i glebie i ograniczy ryzyko wyginięcia prawie 9 na 10 zagrożonych gatunków lądowych.

Dokument podkreśla, że koordynacja priorytetów w dziedzinie ochrony bioróżnorodności i unikania niszczenia naturalnych magazynów węgla jest kluczem do osiągnięcia ambitnych celów dotyczących zarówno przyrody, jak i klimatu. W materiale wskazano obszary, w przypadku których globalne działania ochronne mogą przynieść najwięcej korzyści, pozwalając na osiągnięcie celów dotyczących różnorodności biologicznej i ochrony klimatu.

Przemyślane działania

Badania, których współautorami są Światowe Centrum Monitorowania Ochrony Przyrody ONZ (UNEP-WCMC) i szereg partnerów wspierających pokazują, że przy ustalaniu priorytetów dla obszarów ochrony, uwzględnienie zarówno bioróżnorodności, jak i magazynowanie węgla, może zapewnić realizację 95% korzyści w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i 80% z zakresu magazynowania węgla w porównaniu do udzielania priorytetu jednemu z tych celów oddzielnie.

Autorzy podkreślili wzajemne powiązanie kryzysów związanych ze zmianą klimatu i utratą bioróżnorodności oraz zwrócili uwagę, że do ich rozwiązania potrzebne są bardziej zintegrowane działania. Działania, które wykorzystują naturalne rozwiązania i opierają się na włączającym modelu podejmowaniu decyzji, uznającym prawa do ziemi ludów tubylczych i społeczności lokalnych mają szczególne znaczenie dla skutecznego działania na rzecz walki z kryzysem klimatycznym i utratą różnorodności biologicznej.

- Nie ma rozwiązania kryzysu klimatycznego bez uwzględnienia roli przyrody. Jak pokazuje raport UNEP-WCMC i prace UN-REDD, jeśli będziemy w stanie w pełni wykorzystać potencjał natury w łagodzeniu zmiany klimatu osiągniemy również cel, jakim jest ochrona różnorodności biologicznej” – powiedziała Inger Andersen, dyrektor wykonawcza UNEP.

Badanie wskazało na dobrze znane - i najbardziej zagrożone z punktu widzenia bioróżnorodności miejsca - jako te regiony, w których priorytetowo należy traktować rozwiązania klimatyczne oparte na przyrodzie. Należą do nich: brazylijski las atlantycki, Ameryka Środkowa, duża część biomów śródziemnomorskich, Azja Południowo-Wschodnia, a także miejsca, takie jak zachodnie wybrzeże Afryki, Papua Nowa Gwinea czy lasy deszczowe Australii Wschodniej. Inne obszary, ważne ze względu na ogromne ilości węgla zmagazynowane w przyrodzie, to niziny na południe od Zatoki Hudsona, amazońskie lasy deszczowe i dorzecze Konga.

Podwójny kryzys

- Zmiana klimatu i utrata bioróżnorodności to bliźniacze kryzysy, które należy rozwiązywać razem poprzez ambitne i zintegrowane działania. W raporcie wskazano miejsca na całym świecie, w których ochrona gruntów może pomóc zarówno w utrzymaniu naturalnych magazynów dwutlenku węgla, jak i wzmocnieniu ochrony zagrożonych gatunków - powiedziała jedna z autorek raportu i szefowa ds. Zmian Klimatu i Bioróżnorodności w UNEP-WCMC, Valerie Kapos.

W badaniach wskazano, że potrzebujemy ambitnych działań, aby przeciwdziałać utracie bioróżnorodności i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Jako że globalny postęp jest napędzany przez działania krajowe, kluczowe znaczenie będzie miało zastosowanie podejść analitycznych z raportu do wpływania na krajowy proces decyzyjny.

Chroniąc co najmniej 30% naszej planety do roku 2030 będziemy na dobrej drodze do osiągnięcia powiązanych ze sobą celów, jakimi są walka z kryzysem klimatycznym i ochrona bioróżnorodności.

Materiał przygotowany przez
UNEP/GRID-Warszawa

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl