Wyobraź sobie taką sytuację: właśnie trwa kampania zewnętrzna promująca przyjęty w Waszej firmie cel klimatyczny. Chcecie, żeby klienci i partnerzy biznesowi postrzegali Was jako firmę wpisującą się w globalny trend, odpowiedzialną, jako game changer’a. W równoległej rzeczywistości do optymizmu bijącego z komunikatów prasowych odkrywasz: dyrektor finansowy chwali się podpisaną olbrzymią umową kredytową, szkoda, że z bankiem, który finansuje wydobycie węgla; na forum dyskusyjnym rozwija się wątek, w którym pracownicy obrzucają błotem wymianę floty samochodowej na hybrydy przy jednoczesnym cięciu premii “zarządowi w tyłkach się poprzewracało”, a do grup roboczych, w których macie wspólnie wypracować plan realizacji celu klimatycznego “zabrakło” chętnych, bo ich szefowie mają inne priorytety.

Opisana sytuacja może wynikać m.in. z niewystarczającej komunikacji wewnętrznej. Spójrzna poniższe inspiracje, niech będą wsparciem w nadaniu prawdziwego priorytetu celom środowiskowym przyjętym w Waszej firmie.

1. Zacznij komunikować odpowiednio wcześnie

To, jak, komu i kiedy zaczniesz komunikować wewnętrznie tematy klimatyczne jest kluczowe - uwiarygadnia, nadaje dynamikę i priorytet projektowi. Ważne, aby komunikację wewnętrzną rozpocząć zanim informacja trafi do zewnętrznych interesariuszy. Do wypracowania konkretnych rozwiązań prowadzących Twoją organizację do celu klimatycznego będą potrzebne Ci zespoły robocze. Jeśli chcesz zadbać o ich wartościowy skład, zaplanuj tak komunikację, aby praca w nich wiązała się z odpowiednim prestiżem. Pracownicy i kadra kierownicza musi czuć, że to priorytetowy dla firmy projekt. Jednak zanim zaczniesz szyć plan komunikacji, dowiedz się, do kogo komunikujesz i kogo potrzebujesz zaangażować.

2. Oceń sytuację

Mimo, że 97 proc. naukowców jest zgodnych co do tego, że występuje zmiana klimatu, nadal duża część naszego społeczeństwa w jakimś sposób poddaje pod wątpliwość wpływ człowieka na zmiany klimatu. Zbadaj, co o zmianach klimatu myślą Twoi pracownicy, oceń procent zainteresowanych tematem, tych odrzucających antropogeniczne zmiany, przyjrzyj się kadrze zarządzającej średniego i wyższego szczebla - określ, kto jest naturalnym sojusznikiem, a kto może sabotować projekty (w najlepszym wypadku tylko swoją pasywnością). Wykorzystaj te wyniki przy projektowaniu komunikacji.

3. Zadbaj o ambasadorów zmiany

Za sukcesem wielu projektów biznesowych stoi zaangażowana kadra kierownicza średniego szczebla. To oni mają codzienny kontakt z największą grupą pracowników. Ale nie jest to jedyna grupa do której możesz sięgnąć. Poszukaj wśród swoich pracowników osób, które interesują się tematem zmian klimatu, to Twoi naturalni sprzymierzeńcy. Zadbaj o ambasadorów z różnorodnych zespołów i obszarów działalności, z naciskiem na te, które dziś w największym sposób odpowiadają za emisję gazów cieplarnianych. Zaangażuj ich w działania.

4. Dobierz odpowiednio argumenty

Głodujące niedźwiedzie polarne, znikające wyspy czy w rekordowym tempie topniejąca pokrywa lodowców to prawdziwy argument, ale zbyt odległy, by zaangażować większość. Poszukaj czegoś bliższego skóry. Na czym zależy Twoim odbiorcom? Jakie są ich obawy? Jakie widzą zagrożenia? Kto jest dla nich autorytetem? W jaki sposób zmiana klimatu bezpośrednio ich dotyka? Co jest interesujące z ich punktu widzenia? Jakie znajdziesz argumenty biznesowe?

5. Zadbaj o miejsce w agendzie

Jeśli komunikujesz na zewnątrz, że środowisko i zmiany klimatu to priorytet dla Twojej firmy, ale tego tematu stale brakuje na najważniejszych wewnętrznych wydarzeniach, cyklicznych spotkaniach zarządu i kadry kierowniczej, Twoja organizacja jest bliska uprawiania greenwashingu. Twoja firma kłamie (mówiąc o tym, że cele środowiskowe są dla niej priorytetem) również wtedy, gdy na 3. z rzędu spotkaniu zarządu tematy środowiskowe spadają z agendy ze względu na pojawiające się ważniejsze i bardziej priorytetowe sytuacje.

6. Zaangażuj pracowników

Aby osiągnąć cel klimatyczny (i każdy inny) potrzebujesz strategii. Ludzie z “Green’u” sami nie przestawią firmy na bezemisyjne tory, uczyń z nich koordynatorów zmiany, ale współodpowiedzialność za realizację dobrze, jeśli poczuje cała firma. Cennym działaniem jest zaangażowanie wszystkich pracowników w stworzenie strategii, zebranie pomysłów chociażby poprzez zostawienie ich w otwartym dla każdego kwestionariuszu. Angażując pracowników oczywiście wydłużasz nieco czas realizacji projektu, jednak dbasz o jakość i realność strategii, budujesz poczucie wpływu, kreujesz ekologiczną świadomość w swojej firmie. A przecież każda organizacja jest tak dobra, jak ludzie ją tworzący.

7. Powiąż cele środowiskowe z celami rocznymi

W wielu firmach standardem są oceny pracownicze i cele roczne. Często powiązane zsystemem wynagrodzenia. A co, gdyby w cele roczne wpisać również cele środowiskowe? Co myślicie o efektach takiej zmiany? Takie działanie widzę nie tylko jako motywację finansową, ale faktyczne nadanie priorytetu tematowi środowiska w firmie. A może znacie realne tego przykłady?

Podsumowując, niestety, firmy często poświęcają więcej czasu i pieniędzy na zewnętrzny marketing swoich zobowiązań klimatycznych i działań prośrodowiskowych niż na zaangażowanie w projektowanie prawdziwej zmiany i wyjaśnienie sprawy własnym pracownikom. Tymczasem przyjęte przez firmę zobowiązania klimatyczne, środowiskowe i związane z tym zmiany biznesowe mogą spotykać się z niezrozumieniem, irytacją, a nawet cichym sabotażem zmian przez pracowników. Jest to bardziej prawdopodobne w trudniejszych rynkowo okolicznościach, gdzie na pierwszy plan wychodzi presja na bieżący wynik biznesowy. Szczególnie w większych firmach mamy przekrój całego społeczeństwa. W tym również osoby, które odrzucają antropogeniczny wpływ na zmiany klimatu. Jak zatem realizować cel klimatyczny i każde inne zobowiązanie środowiskowe? Zacznij od solidnej komunikacji wewnętrznej i jednomyślności na poziomie zarządu, że jest to dla Was faktyczny priorytet.

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl