Jako firma mocno utożsamiamy się z misją B Corp™, jaką jest wykorzystywanie biznesu jako siły do tworzenia dobra. Wdrożyliśmy program R&D for Good, w ramach którego wspieramy wybrane organizacje pozarządowe. Nasze działania na rzecz dobra wspólnego oparte są na edukacji oraz tworzeniu nowatorskich rozwiązań dla naszych partnerów, mających pozytywny wpływ na środowisko.

Certyfikat B Corporation™ mogą zdobyć firmy, które działają w sposób odpowiedzialny i etyczny w każdym wymiarze — uwzględniając nie tylko wartość dla akcjonariuszy, ale wpływ na wszystkie zainteresowane strony, w tym pracowników, klientów, społeczeństwo i środowisko.

Znak troski

Na całym świecie certyfikat B Corp™ posiada dziś tylko ok. 3.460 firm, operujących w 150 branżach i pochodzących z 71 państw. Warunkiem certyfikacji jest nie tylko deklaracja działań, ale także przedstawienie dokumentów potwierdzających rezultaty prowadzonych inicjatyw oraz ich długofalowy charakter w ramach strategii biznesowej firmy. Tak przystąpienie Netguru do grona tzw. “B Corpów” komentował Marek Talarczyk, CEO firmy:

Certyfikat traktujemy jako motywację do dalszej pracy. Jako jedna z najszybciej rozwijających się agencji technologicznych w Europie, jesteśmy zobowiązani do wykorzystywania tej siły na rzecz pozytywnego wpływu na nasze otoczenie. Mamy nadzieję, że wraz z rodzącym się ruchem B Corp™ w Polsce, coraz więcej polskich firm będzie decydowało się na zrównoważony rozwój i certyfikację B Corporation.

Nasza kultura organizacyjna od samego początku opiera się na wartościach, takich jak szacunek, zaufanie i transparentność. Jako jedna z pierwszych organizacji w Polsce zaczęliśmy publikować widełki płacowe w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Wprowadziliśmy również elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej, by ułatwić łączenie życia prywatnego i zawodowego.

Pod koniec roku 2019 zaprezentowaliśmy strategię zrównoważonego rozwoju, w której zobowiązaliśmy się do realizacji następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 9. (Innowacyjność, przemysł, infrastruktura), 10. (Mniej nierówności), 11. (Zrównoważone miasta i społeczności) i 13. (Działania w dziedzinie klimatu).

B Corp™ kwalifikuje nas jako organizację pozostawiającą niski ślad środowiskowy. Niewątpliwy wpływ ma na to nasz sposób pracy — jesteśmy firmą w dużym stopniu operującą w trybie zdalnym. Przed wybuchem pandemii tylko około 5% naszego zespołu liczącego ponad 650 osób odbywało podróże biznesowe, pozwalając nam utrzymać emisję CO2 na niskim poziomie.

Podstawowa metryka funkcjonowania biznesu, jaką jest zysk finansowy, nie pozwala zmierzyć wpływu organizacji na społeczeństwo czy środowisko, który jest kluczowy dla zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki. Nowoczesne organizacje powinny obserwować ślad, jaki ich biznes pozostawia m.in. na zmianach klimatycznych czy lokalnych społecznościach. Certyfikat B Corp™ pozwala nam nie tylko mierzyć takie działania, ale też stawiać sobie ambitne cele. Cieszę się, że Netguru może w ten sposób kontynuować swoją misję zmieniania świata na lepsze. — mówi Wiktor Schmidt, współzałożyciel i Executive Chairman Netguru.

Globalna odpowiedzialność

W roku 2019 uruchomiliśmy program R&D for Good wraz z pierwszym projektem realizowanym dla organizacji Pure Earth, mający na celu zwalczanie zanieczyszczeń. Pure Earth jest organizacją pozarządową, która od ponad 20 lat rozwiązuje problemy zanieczyszczenia środowiska w krajach o niskim i średnim dochodzie. Naszą rolą była pomoc w stworzeniu Report Pollution — aplikacji pozwalającej na dokumentowanie i zgłaszanie zanieczyszczonych miejsc, z którymi użytkownicy mają bezpośredni kontakt. Jej celem jest niesienie pomocy dla niedostatecznie reprezentowanych społeczności oraz inspirowanie ich w podejmowaniu działań i zwiększania świadomości w temacie zanieczyszczenia środowiska.

W grudniu tego samego roku nawiązaliśmy współpracę z Coalition for Rainforest Nations. Wspólnymi siłami uruchomiliśmy REDD.plus — pierwszą platformę zapewniającą centralny rejestr i wymianę kredytów węglowych. REDD.plus umożliwia śledzenie i raportowanie redukcji emisji dwutlenku węgla w zgodzie z paryskim porozumieniem klimatycznym.

Wsparliśmy również Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP), w adaptacji platformy komunikacyjnej, umożliwiającej firmom konsultacje z ekspertami na temat zobowiązań klimatycznych oraz podejmowanie mierzalnych działań przyczyniających się do przeciwdziałania zmianom klimatu.

Nasze zaangażowanie w działania w dziedzinie klimatu mają wielowymiarowy charakter. Poza inicjatywami i projektami, które wspieramy na szczeblu instytucjonalnym, również wielu członków zespołu Netguru dba o środowisko na poziomie indywidualnym, wychodząc z założenia, że każdy z nas ma wpływ na otaczający nas świat.

Materiał przygotowany przez
Karolina Długosz
Sustainability Lead, Netguru

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl