Etyczne, transparentne, świadome, wiarygodne, odpowiedzialnie pozyskujące surowce, troszczące się o środowisko. Oczekiwanie, by firmy działały w szerszym interesie społecznym z roku na rok się zwiększa.

Badania przeprowadzone przez Havas Media w maju 2019 roku na reprezentatywnej grupie polskich konsumentów pokazują, że zdaniem 70% z nich celem działalności gospodarczej jest nie tylko zysk, ale aktywność na rzecz wspólnego dobra w zakresie wykraczającym poza regulacje prawne i potrzeby samej organizacji.

Blisko 68% respondentów uważa, że firmy powinny walczyć z niesprawiedliwością społeczną, 69% oczekuje od marek, które kupują, aby odgrywały większą rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych, 67% oczekuje zaangażowania w rozwój lokalnych społeczności. Ponad połowa badanych - 56%, unika kupowania produktów firm, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko.

Co czwarty Polak zgadza się ze stwierdzeniem, że to korporacje są odpowiedzialne za przeciwdziałanie globalnym zagrożeniom cywilizacyjnym, takim jak zmiany klimatyczne, nadmierne eksploatowanie kurczących się zasobów naturalnych, zanieczyszczenia środowiska, kryzysy związane z dostępem do wody oraz pożywienia. Badani zdają sobie sprawę z ogromu władzy będącej w rękach biznesu i widzą w tym możliwości zmiany świata na lepsze.

Dążenie do bardziej zrównoważonej przyszłości jest uwarunkowane nie tylko zmianami w świadomości i zachowaniach konsumentów, ale także producentów. Firmy, przyjmując rolę istotnego partnera na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, stały się świadome szans oraz korzyści płynących z tego faktu. Do realizacji celów klimatycznych potrzebują jednak zaangażowanych, świadomych partnerów, w każdym obszarze swojej działalności. Także komunikacji oraz projektów marketingowych.

Branża wchodzi do gry

Mając na uwadze nowe potrzeby biznesu oraz kierując się misją i zobowiązaniami firmy, Grupa Havas opracowała Climate Solidarity Initiative - program kompensacji śladu węglowego powstałego w procesie tworzenia kampanii PRowych i reklamowych (telewizyjnych, radiowych, drukowanych, cyfrowych i wydarzeń).

Program, uruchomiony podczas Global Action Climate Summit w San Francisco, ma na celu finansowanie projektów, będących odpowiedzią na problemy klimatyczne. W jego ramach agencje Grupy Havas proponują włączenie do ogólnego budżetu produkcji dodatkowej pozycji, stanowiącej kompensację śladu węglowego wytworzonego podczas planowanych działań.

Jej wysokość jest obliczana każdorazowo we współpracy z organizacjami eksperckimi i stanowi procent kwoty poniesionych kosztów technicznych (zwykle około 0,2% całości wydatków tego typu). Klienci otrzymają w zamian certyfikat rekompensaty emisji dwutlenku węgla. Dzięki Climate Solidarity Initiative w 2019 roku zebraliśmy 113.818 Euro i posadziliśmy 1,897 drzew, angażując 103 naszych partnerów biznesowych.

Polska działa!

W polskim oddziale Grupy Havas stawiamy nie tylko na propagowanie prośrodowiskowych rozwiązań dla klientów, ale także edukację pracowników.

W 2019 roku zorganizowaliśmy kilkanaście inicjatyw edukacyjnych, w tym m.in. "Czerwiec bez plastiku". Jednym z elementów zachęcających do zaangażowania się w akcję był konkurs fotograficzny, zachęcający do dzielenia się kreatywnymi pomysłami dokumentującymi sposoby na wyeliminowanie plastiku z naszego życia.

Pracownicy wzięli też udział w warsztatach z Jagną Niedzielską "O gotowaniu w duchu zero waste" oraz wymieniali się rzeczami, których już nie potrzebują w ramach wyprzedaży garażowej. W październiku 2019 r. obyła się akcja wymiany książek - "book swap". Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem, a chwilę po wydarzeniu powstała biurowa biblioteczka.

W lipcu 2020 zainicjowaliśmy akcję #lessismore - wyzwanie miesiąca bez nowych ubrań. Wyzwanie #lessismore edukowało pracowników Havas o odpowiedzialnej konsumpcji mody, jej wpływie na środowisko i zachęcało do przyjrzenia się swojej garderobie, przeliczając zawarte w niej rzeczy na litry wody. Drugi etap inicjatywy to "clothes swap", podczas którego pracownicy mieli okazję do wymiany ubrań.

O ekologicznym podejściu do codziennych czynności biurowych w Havas Village przypomina "Kotek roztropek". Naklejki z grafiką kota są umieszczone w strategicznych miejscach biura Havas, a sam bohater przypomina o gaszeniu światła oraz oszczędzaniu wody. W Havas Village nie znajdziemy plastikowych butelek - na terenie biura zainstalowane zostały syfony na wodę gazowaną oraz niegazowaną, które zachęcają do uzupełniania wody we własnych butelkach.

Rozwijając zaangażowanie firmy na rzecz neutralności klimatycznej, Grupa Havas zrealizowała w 2019 roku 13 kampanii edukacyjnych. Havas PR Warsaw wsparł również program Climate Leadership, realizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Materiał przygotowany przez
Anna Drewniak
Consulting Director, Havas PR Warsaw

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl