"Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate" prezentuje analizę badań naukowych, poświęconych zachodzącym w morzach i oceanach zmianom spowodowanym przez wzrost średniej, globalnej temperatury.

Materiał przygotowany został przez IPCC - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, powołany do życia w roku 1988 przez Program ONZ ds. Środowiska (UN Environment) oraz Światową Unię Meteorologiczną (WMO).

Przeszło setka naukowców z tej instytucji przebadała niemal 7 tysięcy eksperckich analiz, dotyczących oceanów oraz kriosfery - zamarzniętych części naszej planety.

Wyniki ich lektury wskazują na konsensus naukowy w zakresie postepującego ocieplenia i zakwaszenia oceanów, jak również do topnienia lodowców w rejonach polarnych oraz wiecznej zmarzliny.

Zagrożenia mają w tym wypadku wielowymiarowy charakter - np. obszarom wieczej zmarzliny w istotny sposób zagrażają szalejące na nich pożary.

W wypadku braku stanowczych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na sile przybierać będą negatywne zjawiska - od gwałtowych zjawisk pogodowych po utratę bioróżnorodności i pogorszenie mieszania się różnych poziomów wód w wyniku rosnącej ciepłoty mórz i oceanów.

Obok działań na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych eksperci sugerują równiez inne środki, minimalizujące negatywne skutki wzrostu średnij, globalnej temperatury, takie jak lepsze zarządzanie łowiskami czy poszerzanie chronionych przez eksploatacją człowieka przestrzeni mórz i oceanów.

Materiał przygotowany przez
UNEP/GRID-Warszawa

Program Climate Leadership jest działaniem realizowanym przez UNEP/GRID-Warszawa w odpowiedzi na rezolucję UNEP/EA.4/L.5, przyjętą podczas 4. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-4).

Rezolucja ”Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe” wezwała biznes do transformacyjnego wysiłku dla sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.

UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: kontakt@climateleadership.pl