O programie Climate Leadership

Organizator

grid

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Bolesław Rok

Climate Leadership powered by UN ENVIRONMENT

Zmiany klimatu dzieją się na naszych oczach, a za ich gwałtowne przyspieszenie w ostatnich dziesięcioleciach odpowiada człowiek.

Jeżeli mamy mieć jakąkolwiek szansę na zatrzymanie kryzysu klimatycznego, biznes musi podjąć radykalne kroki na poziomie podstawowych produktów i usług, procesów produkcyjnych i zarządczych, a nawet modeli biznesowych.

Transformacja wzorców produkcji i konsumpcji dotknie samego rdzenia modeli biznesowych, wymuszających bardziej efektywne korzystanie z surowców oraz konkretne, mierzalne działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

speaker

Apel do liderów

Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Sekretarz Generalny Antonio Guterres zaapelował do wszystkich liderów o natychmiastowe podjęcie konkretnych działań, jakie pozwolą w ciągu następnej dekady zredukować emisję gazów cieplarnianych o 45%. Jest to warunkiem koniecznym dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Climate Leadership odpowiedzią na wezwanie

Na marcowym Zgromadzeniu Ogólnym ds. Środowiska ONZ, przyjęta została rezolucja (UNEP/EA.4/.5) 'Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe', wzywająca sektor prywatny do zintensyfikowania działań na rzecz wdrażania, zwiększania skali i powielania zrównoważonych praktyk biznesowych.

Program został zaprezentowany uczestnikom forum Narodów Zjednoczonych integrującego naukę, politykę i biznes dla środowiska (the UN Science-Policy-Business Forum on Environment, UN SPBF), podczas spotkania w Kanberze w listopadzie 2019 roku.

ZGODNIE Z GŁÓWNYM PRZESŁANIEM UN SPBF

Współpraca podejmowana między ekspertami i biznesem będzie miała krytyczne znaczenie dla klimatu naszej planety w najbliższej przyszłości.

Na bazie takiej współpracy zbudowana jest idea Climate Leadership powered by UN Environment

Korzyści dla firm przystępujących do Programu

1

Właściwa odpowiedź na oczekiwania społeczne rosnącej grupy klientów i konsumentów, pracowników i przyszłych pracowników, świadomych znaczenia odpowiedzialnośći klimatycznej biznesu.

2

Możliwość współpracy z ekspertami z kręgów nauki i praktyki, lideramii opinii publicznej, wspierającymi innowacje zmiany, uwzględniające ryzyka przyszłości.

3

Budowanie wartości firmy poprzez wdrażanie realnych zmian w sposobie prowadzenia biznesu i ofercie rynkowej.

4

Zwiększenie innowacyjności i przewagi konkurencyjnej poprzez zdefiniowanie zobowiązań oraz monitorując realizację deklarowanej, wprowadzanej zmiany.

5

Promocja firmy poprzez włączenie w nurt globalnych działań na rzecz klimatu budowanych pod auspicjami UN Environment Programme.

6

Po pozytywnej ocenie zobowiązania przez ekspertów, firma otrzyma prawo do posługiwania się logo danej edycji programu Climate Leadership.

Model współpracy

icona-idea

Idea

Firmy podejmują konkretne, wymierne zobowiązania w zakresie działań rynkowych i własnych, zmniejszające negatywny wpływ na klimat.

icona-member

Uczestnicy

Firmy, świadome swojej roli w procesie osiągania neutralności klimatycznej i potrafiące dostrzec w zmianie szansę na rozwój.

icona-expert

Eksperckie wsparcie

Podjęte zobowiązania będą konsultowane z ekspertami zewnętrznymi.

icona-comunication

Komunikacja

Aktywne nagłaśnianie zgłoszonych zobowiązań i wdrażanych działań na dedykowanej platformie internetowej włączającej w inicjatywę konsumentów, środowiska naukowe i pozarządowe.

icona-comunication

Cel

Wsparcie systematycznego wdrażania rzeczywistych zmian w ofercie rynkowej i działalności największych firm będących odpowiedzią na kryzys klimatyczny i związane z nim zagrożenia.

Mierzalne działania zmniejszające negatywny wpływ na klimat

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynatorzy Programu

Magdalena Jaśkiewicz

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

magdalena.jaskiewicz@gridw.pl

+48 662 629 372

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com